sahypa_banner

Habarlar

 • STYRENE

  Stiren, C8H8 himiki formulasy bilen organiki birleşme, winil benzol diýlip hem atlandyrylýar we rezinleri we sintetiki kauçugy sintez etmek üçin möhüm çig maldyr.Bu önümler awtoulag öndürmek, durmuş enjamlary, oýunjak öndürmek ... ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.
  Koprak oka
 • Asetonitril ulanylyşy

  1. Himiki derňew we gural derňewi Asetonitril soňky ýyllarda inçe gatlak hromatografiýasynda, kagyz hromatografiýasynda, spektroskopiýada we polarografiki derňewde organiki üýtgediji we çözüji hökmünde ulanyldy.Highokary arassa asetonitril ultramelewşe çyrany siňdirmeýär ...
  Koprak oka
 • Akrilonitril önümiň beýany

  Önümiň beýany Iňlis adyny redaktirlemek Acrolonitrile (Proprnr nitile; Winil sianid) CH2 CHCN C3H3N gurluşy we molekulýar formulasy Akrilonitriliň önümçilik usuly esasan iki görnüşli: suwuk ýatak we durnuk ýatak reaktorlary.Bu ...
  Koprak oka
 • Stiren monomerini dolandyrmak we saklamak

  Işlemek üçin seresaplyklar: Gaplanan amal, howa çalşygyny güýçlendiriň.Operatorlar ýöriteleşdirilen okuwdan geçmeli we iş proseduralaryny berk berjaý etmeli.Operatorlara süzgüç görnüşli gaz maskasy, himiki howpsuzlyk äýnegi, zäherlenmä garşy iş eşikleri we rezin ýag geýmek maslahat berilýär ...
  Koprak oka
 • Stiren monomeriniň ulanylyşy

  Maksatly redaktirleme ýaýlymy Stiren esasan sintetiki rezinlerde, ion alyş-çalyş rezinlerinde we sintetiki kauçukda, şeýle hem derman, boýag, pestisidler we mineral gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda möhüm monomer hökmünde ulanylýar.Deri aragatnaşygyny redaktirlemek we ýaýlyma bermek boýunça gyssagly çäreler: con aýyryň ...
  Koprak oka
 • Kilu nebithimiýa kaustik soda çig maly ilkinji gezek arassalanan duzy ulanýar

  Kilu nebithimiýa kaustik soda çig maly ilkinji gezek arassalanan duzy ulanýar

  19-njy martda arassalanan duzuň 17 awtoulagynyň ilkinji partiýasy synagdan geçensoň, Qilu nebithimiýa hlor-aşgar zawodyna üstünlikli girdi.Kaustiki gazlandyrylan çig mal ilkinji gezek täze açyş etdi.Has oňat hilli arassalanan duz, deňiz duzunyň, sütük ...
  Koprak oka
 • polimerlerde ulanylýan stirol

  polimerlerde ulanylýan stirol

  Stiren, organiki suwuk uglewodorod bolup, esasan nebit önümlerinden, Stirini öndürmek üçin himiki materiallar üçin zerur bolan olefinleri we aromatikleri çykarmak üçin fraksiýa distilýasiýa edilenden soň öndürilýär.Nebit-himiýa zawodlarynyň köpüsi suratdaky ýaly ...
  Koprak oka
 • stirol öndürmek üçin esasy çig mal

  stirol öndürmek üçin esasy çig mal

  Stiren öndürmek üçin esasy çig mal polimerleşdirilen derejeli etilen we arassa benzoldyr we arassa benzol stirol önümçiliginiň bahasynyň 64% -ini emele getirýär.Stiranyň we onuň çig malynyň arassa benzol bahasynyň ýekeje üýtgemegi kompaniýanyň işine uly täsir eder ...
  Koprak oka
 • stiren monomer bahasynyň derňewi

  stiren monomer bahasynyň derňewi

  Bu hepde içerki stiranyň bahasynyň şok öndürijiligi, umumy zarba diapazony birneme az.Bir hepdäniň dowamynda Jiangsu-da ýokary derejeli söwda geleşigi 9750 ýuana / tonna, pes derejeli amal 9550 ýuana / tonna, ýokary we pes baha tapawudy 200 ýuana / tonna boldy.... Ok ...
  Koprak oka
 • Hytaýda stirol pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Hytaýda stirol pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Stiren möhüm suwuk himiki çig maldyr.Alken gapdal zynjyrly we benzol halkasy bilen emele gelen konýugat ulgamyny emele getirýän monosiklik aromatiki uglewodorod.Doldurylmadyk aromatiki uglewodorodlaryň iň ýönekeý we iň möhüm agzasy.Stiren çig mal hökmünde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  Giriş: Akril we ABS rezin önümçiliginiň üznüksiz ösmegi bilen, akrilonitriliň sarp edilişi biziň ýurdumyzda yzygiderli artýar.Şeýle-de bolsa, kuwwatyň giňelmegi akrilonitril pudagyny häzirki wagtda aşa isleg we isleg ýagdaýynda edýär.Aşakda ...
  Koprak oka
 • Stiren plastmassalary (PS, ABS, SAN, SBS)

  Stiren plastmassalary (PS, ABS, SAN, SBS)

  Stiren plastmassany polistirol (PS), ABS, SAN we SBS diýip bölmek mümkin.Stiren görnüşli plastmassalar 80 gradusdan pes daşky gurşaw temperaturasyny ulanýan önümler üçin amatlydyr (polistirol) zäherli reňksiz aç-açan granula plastmassa, ýakylanda ýanýan, ýumşak köpük ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3