sahypa_banner

Epihlorohidrin

  • Epihlorohidrin CAS 106-89-8 bahasy

    Epihlorohidrin CAS 106-89-8 bahasy

    Epihlorohidrin epoksid ýaly organohlor birleşmesiniň bir görnüşidir.Senagat çözgüdi hökmünde ulanylyp bilner.Örän reaktiw birleşme bolup, gliserol, plastmassa, epoksi ýelimler we rezinler we elastomerler öndürmek üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, sellýulozanyň, rezinleriň we boýagyň erginçisi hökmünde ulanylýan glisidil nitraty we aşgar hloridi öndürmek üçin, şeýle hem mör-möjekleriň tüssesi hökmünde ulanylyp bilner.Biohimiýada, “Sephdex” ululygy-çykaryjy hromatografiýa rezinlerini öndürmek üçin biri-birine baglanyşdyryjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.Muňa garamazdan, bu kanserogen bolup, dem alyş ýollaryna we böwreklere dürli täsirleri döredip biler.Alli hloridiň gipohlor turşusy bilen spirtli içgiler bilen reaksiýasy arkaly öndürilip bilner.