sahypa_banner

Akrilonitril

 • 2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  Giriş: Akril we ABS rezin önümçiliginiň üznüksiz ösmegi bilen, akrilonitriliň sarp edilişi biziň ýurdumyzda yzygiderli artýar.Şeýle-de bolsa, kuwwatyň giňelmegi akrilonitril pudagyny häzirki wagtda aşa isleg we isleg ýagdaýynda edýär.Aşakda ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  2022-nji ýylda akrilonitril senagatynyň üpjün ediş usulynyň we aýratynlyklarynyň derňewi

  Giriş: Soňky ýyllarda içerki arassalaýyş we himiki integrasiýa bölümleriniň yzygiderli ösmegi bilen, aşaky önümçilik zynjyry nepis himiki önümleriň we ýokary derejeli önümleriň önümçiligine çenli dowam edýär.Baglanyşyklaryň biri hökmünde akrilonitriliň pudagy kem-kemden ýetişýär, a ...
  Koprak oka
 • akrilonitril iýul aýynda import we eksport

  Import nukdaýnazaryndan: Gümrük statistikasynyň maglumatlaryna görä: 2022-nji ýylyň iýulynda biziň ýurdumyzda akrilonitril import mukdary 10,100 tonna, import gymmaty 17.2709 million ABŞ dollary, importyň ortaça aýlyk ortaça bahasy 1707,72 ABŞ dollary / import, importyň mukdary soňky döwürden 3,30% ýokarlandy aý, 3 azaldy ...
  Koprak oka
 • akrilonitril önümçilik desgalary we esasy ösüş ugry

  akrilonitril önümçilik desgalary we esasy ösüş ugry

  Acerli akrilonitril önümçilik desgalary esasan Hytaýyň Nebit Himiýa Korporasiýasynda (mundan beýläk SINOPEC diýlip atlandyrylýar) we Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasynda (mundan beýläk nebit diýlip atlandyrylýar) jemlenendir.“Sinopec” -iň umumy önümçilik kuwwaty (bilelikdäki kärhanalary goşmak bilen) i ...
  Koprak oka
 • Akrilonitril bahanyň derňewi 2022.06

  Akrilonitril bahanyň derňewi 2022.06

  Iýun aýynda Hytaýda akrilonitril bazarynyň ortaça nyrhy 10898 ýuana / tonna bolup, aýda 5,19%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 25,16% peseldi.30-njy iýuna çenli Gündogar Hytaý port konteýnerlerini gowşurmak boýunça gepleşikler 10,900-11,000 ýuana / tonna, Şandong periferiýa eltiş kwotasy ...
  Koprak oka
 • Akrilonitril eksport we import 2022.01-03 aralygynda

  Akrilonitril eksport we import 2022.01-03 aralygynda

  Golaýda mart aýynyň gümrük importy we eksport maglumatlary Hytaýyň 2022-nji ýylyň mart aýynda 8,660,53 tonna akrilonitril import edendigini, geçen aý bilen deňeşdirilende 6,37% ýokarlandygyny habar berdi.2022-nji ýylyň ilkinji üç aýynda jemlenen import mukdary 34657,92 tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 42,91% peseldi ...
  Koprak oka