sahypa_banner

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Qingdao Chuangjinyuan Chemical Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong şäheriniň ingingdao şäherinde ýerleşýär.Hasaba alnan maýasy 10 million uanuan bilen, organiki himiki gözleg, ösüş, önümçilik, eksport we hyzmat bilen meşgullanýan hünärmen önümimiz, esasy önümlerimiz stiren monomer, akrilonitril, asetonitril, etilen glikol, n-Butil alkogoly, fenol, winil asetat, ýyllyk 100 000MT eksporty bilen.

Önümlerimiz ýokary hilli, ajaýyp hyzmat we bäsdeşlik bahalary sebäpli içerki we halkara bazarda meşhurdyr.Köp ýyllyk ösüşi bilen kompaniýamyzyň ABŞ, Päkistan, Hindistan, Japanaponiýa, Awstriýa, Saud, Afrika we ş.m. ýaly bütin dünýäde müşderileri bar we biz olaryň arasynda gowy abraý gazanýarys.

Hytaýda köp sanly meşhur himiýa zawodlary bilen ýakyn gatnaşyklarymyz bar, bu müşderilerimize ýokary hilli, has gowy eltip bermek we bäsdeşlik bahasy bilen kepillendirýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy kompaniýamyza baryp görmek we uzak möhletleýin özara peýdalar esasynda biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

takmynan 2
img

Näme üçin bizi saýlaýar?

Eksport mümkinçiligi:20-den gowrak ýurda we sebite eksport.000yllyk eksport 100 000MT

Çalt eltip bermek:Uly aksiýamyz bilen iş toparymyz eltip bermegi çaltlaşdyrar.

Toparymyz:Ortaça ýaş 40, bakalawr derejesi, 10 ýyldan gowrak eksport tejribesi.

Möhüm baha:Özbaşdaklaşdyrma esasynda elmydama amatly bahany üpjün edýäris.

Zawodymyz:ISO9001 we ISO14001 şahadatnamasyny, SGS şahadatnamasyny aldyňyz.

KERTIFIKAT

S: Töleg şertleri näme?

J: T / T we L / C.

S: Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

J: 20'FCL konteýner.

S: Haýsy paketiňiz bar?

J: Demir deprekler, IBC deprekler, Flexitank, ISO TANK we sumkalar we ş.m.

S: Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: Biz size nusgalary mugt berýäris, ýöne kurýer tölegini tölemeli.

S: Gowşuryş näçe wagt?

J: T / T goýumyny ýa-da L / C asyl nusgasyny alandan soň 12 günüň içinde.