sahypa_banner

Kaustiki soda

 • Kaustiki soda merjenleri bilen üpjün ediji

  Kaustiki soda merjenleri bilen üpjün ediji

  Kaustik gazlandyrylan merjenler (natriý gidroksid, kaustik soda, NaOH, natriý gidrat ýa-da Sodagrain diýlip hem atlandyrylýar) zordan duýulýan ysy bolan kaustik sodanyň ak sferalarydyr.Olar ýylylygyň bölünip çykmagy bilen suwda erär we adaty şertlerde durnuklydyr.

 • Kaustiki soda bilen üpjün ediji

  Kaustiki soda bilen üpjün ediji

  Natriý gidroksidi (NaOH), kaustik soda, boýag we aşgazanyň bölegi hökmünde hem tanalýar, organiki däl birleşme.Pelletlerde, flaklarda, granulalarda we dürli konsentrasiýalarda taýýarlanan çözgütler hökmünde bar bolan ak gaty we gaty kaustiki metal bazasy we natriýiň aşgar duzy.Natriý gidroksid takmynan 50% suw bilen doýgun ergini emele getirýär.;Natriý hy droxid suwda, etanolda we menden eräp bilýär.Bu aşgar suwy peseldýär we howadaky çyglylygy we kömürturşy gazyny aňsatlyk bilen siňdirýär.

  Natriý gidroksidi köp pudaklarda, esasan pulpa we kagyz, dokma önümleri, agyz suwy, sabynlar we ýuwujy serişdeler öndürmekde we drena clean arassalaýjy hökmünde güýçli himiki esas hökmünde ulanylýar.