sahypa_banner

Doldurylmadyk poliester rezin

  • Doldurylmadyk poliester rezin

    Iňlis dilinde UPR ady bilen tanalýan doýmadyk poliester rezin, aňsatlyk bilen çap edilip bilinýän suwuk polimer bolup, bir gezek bejerilen (belli bir maddalary ulanmak arkaly organiki peroksidler, gatylaşdyryjylar diýlip atlandyrylýan organiki peroksidler), aňsatlyk bilen çap edilip bilinýän suwuk polimerdir. galyp....
    Koprak oka