sahypa_banner

Tehniki maglumatlar

 • polimerlerde ulanylýan stirol

  polimerlerde ulanylýan stirol

  Stiren, organiki suwuk uglewodorod bolup, esasan nebit önümlerinden, Stirini öndürmek üçin himiki materiallar üçin zerur bolan olefinleri we aromatikleri çykarmak üçin fraksiýa distilýasiýa edilenden soň öndürilýär.Nebit-himiýa zawodlarynyň köpüsi suratdaky ýaly ...
  Koprak oka
 • stirol öndürmek üçin esasy çig mal

  stirol öndürmek üçin esasy çig mal

  Stiren öndürmek üçin esasy çig mal polimerleşdirilen derejeli etilen we arassa benzoldyr we arassa benzol stirol önümçiliginiň bahasynyň 64% -ini emele getirýär.Stiranyň we onuň çig malynyň arassa benzol bahasynyň ýekeje üýtgemegi kompaniýanyň işine uly täsir eder ...
  Koprak oka
 • Stiren plastmassalary (PS, ABS, SAN, SBS)

  Stiren plastmassalary (PS, ABS, SAN, SBS)

  Stiren plastmassany polistirol (PS), ABS, SAN we SBS diýip bölmek mümkin.Stiren görnüşli plastmassalar 80 gradusdan pes daşky gurşaw temperaturasyny ulanýan önümler üçin amatlydyr (polistirol) zäherli reňksiz aç-açan granula plastmassa, ýakylanda ýanýan, ýumşak köpük ...
  Koprak oka
 • Akrilonitril haýsy pudaklarda has köp ulanylýar?

  Akrilonitril, okislenme reaksiýasy we arassalama prosesi bilen çig mal hökmünde propilen we ammiakdan ýasalýar.Organiki birleşmäniň bir görnüşi, himiki formula C3H3N, ýakymsyz ysly, ýangyjy, reňksiz suwuklyk, bugy we howasy açyk ot dörän ýagdaýynda partlaýjy garyndy emele getirip biler ...
  Koprak oka
 • Stiren we amaly

  Stiren we amaly

  Stiren diýilýän zat möhüm organiki himiki çig mal, himiki formulasy arassa benzol we etilen sintezinden ýanýan, howply himiki C8H8.Esasan köpükli polistirol (EPS), polistirol (PS), ABS we beýleki sintetiki rezin öndürmekde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Stiren bilen polistirolyň arasynda näme tapawut bar?

  Stiren bilen polistirolyň arasynda näme tapawut bar?

  Stiren bilen polistirolyň arasyndaky tapawut Himiýa bilen baglanyşykly.Stiren, dürli aýratynlyklary bolan gaty plastmassa bolan polistirol emele getirmek üçin himiki taýdan birleşdirilen suwuklykdyr.Polistirol sarp ediş önümleriniň bir toparynda ulanylýar, şol sanda ...
  Koprak oka
 • Stiren monomeriniň esasy ulanylyşy näme?

  Stiren monomeriniň esasy ulanylyşy näme?

  Stiren organiki birleşme.Polistirol monomeridir.polistirol tebigy birleşme däl.Stirandan ýasalan polimer polistirol diýilýär.Sintetiki birleşme.Bu birleşmede benzol halkasy bar.Şonuň üçin ysly co hökmünde hem bellidir ...
  Koprak oka
 • Stiren esasly önümler näme

  Stiren esasly önümler näme

  ● Sowadyjy desgalar, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri, ownuk durmuş enjamlary, oýunjaklar we goşlar bularyň hemmesi plastmassa Akrilonitril Butadiene Stiren (ABS).● Iýmit gaplary, gap-gaçlar, hammam enjamlary we optiki süýümler hemmesi Stiren akrilonitrilinden ...
  Koprak oka
 • Hytaýda stirol öndürmek prosesi näme?

  Hytaýda stirol öndürmek prosesi näme?

  Stil önümçiliginiň 90% töwereginde etilbenzol esasly tehnologiýa ulanylýar.Alýumin hloridi ýa-da beýleki katalizatorlary ulanyp, EB-iň katalitik alkilýasiýasy önümçilik prosesinde ilkinji ädimdir (ýagny zeolit ​​katalizatorlary).Birnäçe krowat adiabatik ýa-da turbaly izot ulanmak ...
  Koprak oka
 • Hytaý akrilonitril Giriş we syn

  Hytaý akrilonitril Giriş we syn

  Akrilonitriliň kesgitlemesi we gurluşy, beýleki mowzuklara geçmezden ozal akrilonitril girizmekden başlalyň.Akrilonitril CH2 CHCN himiki formulasyna eýe bolan organiki birleşme.Organiki birleşme hökmünde klassifikasiýa edilýär, sebäbi esasan o ...
  Koprak oka
 • Asetonitril önümlerini Hytaýda tanatmak we ulanmak

  Asetonitril önümlerini Hytaýda tanatmak we ulanmak

  Asetonitril näme?Asetonitril, efir ýaly ysly we ýakymly, ýakylýan tagamly zäherli, reňksiz suwuklykdyr.Örän howply madda we seresaplylyk bilen işlemeli, sebäbi saglyga agyr täsir edip biler we / ýa-da ölüme sebäp bolup biler.Sianometan hökmünde hem bellidir ...
  Koprak oka